Współpraca z Politechniką Lubelską

Miło nam poinformować, że współpraca naszej szkoły z Politechniką Lubelską nadal będzie się rozwijać. W ostatnich dniach listopada Pani Ewa Barszcz – Dyrektor SP16 podpisała z Panem Pawłem Droździelem – Prorektorem ds. studenckich Politechniki Lubelskiej aneks do umowy z ubiegłego roku. Zgodnie z nim każda ze stron zobowiązała się podjąć wymienione niżej działania.

Politechnika zobowiązuje się do:

 • Objęcia patronatem klas ogólnodostępnych z rozszerzeniem matematyczno-informatycznym oraz z rozszerzonym językiem angielskim wchodzących w skład struktury Szkoły.
 • Zapewnienia możliwości uczestniczenia uczniów w wybranych wykładach prowadzonych przez pracowników naukowych Politechniki.
 • Umożliwienia udziału uczniów w wybranych zajęciach laboratoryjnych i warsztatowych (np. z fizyki, matematyki, informatyki) prowadzonych przez pracowników naukowych Politechniki.
 • Umożliwienia konsultacji dla uzdolnionych uczniów z pracownikami naukowymi Politechniki oraz studentami działającymi w kolach naukowych w zakresie nauk ścisłych i informatyki.
 • Współorganizacji przedsięwzięć służących popularyzacji nauk ścisłych i informatyki (np. konkursów, konferencji, akcji edukacyjnych)
 • Udostępnienia dla wycieczek przedmiotowych zasobów dydaktycznych Politechniki.
 • Ułatwiania uczniom Szkoły dostępu do księgozbioru Politechniki.
 • Szczegółowego informowania młodzieży Szkoły o ofercie edukacyjnej Politechniki.
 • Nagłośnienia faktu współpracy ze Szkołą w wydawnictwach i na stronie internetowej Politechniki.

Natomiast Szkoła zobowiązuje się do:

 •  Udziału uczniów Szkoły w wybranych zajęciach oraz projektach edukacyjnych prowadzonych przez Politechnikę.
 • Współorganizacji przedsięwzięć służących popularyzacji nauk ścisłych (np. konkursów, konferencji, akcji edukacyjnych).
 • Promocji oferty edukacyjnej i osiągnięć Politechniki wśród uczniów Szkoły.
 • Ekspozycji materiałów informacyjnych Politechniki.
 • Nagłośnienia faktu współpracy Szkoły z Politechniką.
 • Zapewnienia uczniom ubezpieczenia, oraz oświadcza, że na czas udziału w zajęciach organizowanych przez Politechnikę Lubelską uczniowie posiadają zgodę ich opiekuna prawnego.

 

Zapraszamy do galerii zdjęć.
https://www.g16-lublin.eu/galerie/fotografii/wspolpraca-z-politechnika-lubelska