Podsumowanie projektu

w 09 luty 2020.

Projekt "Profilaktyka nadwagi i otyłości" realizowany przez Stowarzyszenie „Klub XXI wieku" – koordynator szkolny Anna Kwiatek, wicedyrektor.

Realizacja programu od czerwca 2019 r. do lutego 2020 r.

Uczestniczyli:

5 c - 23 uczniów (p. K. Barcicka)

5d - 14 uczniów (p. J. Szcześniak)

6b - 28 uczniów (p. I. Celińska)

5a - 27 uczniów (P. K. Sawczuk)

6a - 8 uczniów (p. E. Waniowska)

6d - 20 uczniów (p. K. Sowa)

5g - 24 uczniów (p. K. Pajdosz)

5e - 20 uczniów (p. P. Szymczak)

6c - 19 uczniów (p. E. Mielecka)

Łącznie - 9 klas i 183 uczniów

Uczniowie uczestniczyli w badaniach wstępnych oraz 5 godzinach zajęć dydaktycznych i sportowych wg harmonogramu:

Czerwiec/ wrzesień – 1 godzina badań wstępnych

Październik – 1 godzina zajęć z dietetykiem

Listopad – 1 godzina zajęć ze specjalistą aktywności fizycznej

Grudzień – 1 godzina zajęć z dietetykiem

Październik- 1 godzina zajęć z edukatorem żywienia

Styczeń – godzina zajęć z psychologiem

Luty – 1 godzina zajęć ze specjalistą aktywności fizycznej

Uczniowie otrzymali zestawy do ćwiczeń (piłka do ćwiczeń z pompką, mata, skakanka) oraz broszury żywieniowe.

Szkoła otrzymała certyfikat uczestnictwa w projekcie „Profilaktyka nadwagi i otyłości" realizowanym przez Stowarzyszenie „Klub XXI wieku".