logo spz 300 2Program Szkoła Promująca Zdrowie (SzPZ) realizowany jest w Polsce od 1991 r. w ramach sieci Szkół dla Zdrowia w Europie stworzonej przez Światową Organizację Zdrowia (WHO - Biuro Regionalne dla Europy), Radę Europy oraz Komisję Europejską.

   Szkoła Promująca Zdrowie to placówka, w której klimat sprzyja zdrowiu i dobremu samopoczuciu całej społeczności, która systematycznie i długotrwale realizuje treści oraz podejmuje działania w zakresie edukacji zdrowotnej i profilaktyki, jak również prowadzi dialog i współpracę z rodzicami i społecznością lokalną.

   W ramach realizacji Programu w Polsce opracowano model, standardy i etapy tworzenia Szkoły Promującej Zdrowie oraz kryteria przynależności do sieci.

   Krajowa struktura wspierająca rozwój sieci SzPZ obejmuje sieci wojewódzkie we wszystkich województwach, a w niektórych również sieci rejonowe, powiatowe i miejskie. Przynależność do sieci SzPZ potwierdzana jest certyfikatem miejskim nadawanym przez Prezydenta Miasta Lublin, wojewódzkim nadawanym przez Kuratora Oświaty w Lublinie i w końcu krajowym nadawanym przez Ministra Edukacji Narodowej.

   Obecnie w Polsce w sieci SzPZ znajduje się około 3000 placówek. W naszej szkole od lat tworzymy środowisko sprzyjające zdrowiu i dobremu samopoczuciu całej społeczności szkolnej, realizując systematycznie różnorodne działania w zakresie zdrowia fizycznego, psychicznego, społecznego i duchowego. Nasze mocne strony, wskazane w badaniu diagnozującym przez uczniów, rodziców oraz nauczycieli i pracowników to:

 • bardzo dobre relacje i atmosfera w społeczności szkolnej;
 • kompetentna, życzliwa, otwarta, wyrozumiała i zaangażowana kadra pedagogiczna;
 • wysoki poziom nauczania oraz osiągnięcia edukacyjne uczniów;
 • sukcesy w konkursach przedmiotowych, tematycznych i artystycznych oraz zawodach sportowych;
 • ciekawie prowadzone zajęcia z wykorzystaniem nowoczesnych środków dydaktycznych;
 • szeroka oferta zajęć pozalekcyjnych;
 • bogate wyposażenie klasopracowni przedmiotowych, świetlicy oraz biblioteki z centrum multimedialnym;
 • nowoczesne obiekty sportowe;
 • porządek i dyscyplina;
 • profesjonalnie prowadzony sekretariat;
 • aktywnie działający Samorząd Uczniowski;
 • kawiarenka u Fryderyka;
 • atrakcyjne wycieczki klasowe i szkolne, w tym również zagraniczne;
 • współpraca międzynarodowa;
 • bezpieczeństwo.

   Starania o przynależność do miejskiej sieci SzPZ podjęliśmy w ubiegłym roku szkolnym, jeszcze jako gimnazjum. W roku szkolnym 2017/18, już jako Szkoła Podstawowa nr 16 im. Fryderyka Chopina w Lublinie, kontynuując tradycje i dobre praktyki Gimnazjum nr 16, przygotowujemy się do nadania certyfikatu miejskiego i wstąpienia do sieci SzPZ. Podejmujemy i będziemy realizować różne działania dla tworzenia SzPZ, zaplanowane na podstawie przeprowadzonego wśród członków całej społeczności szkolnej (uczniów, rodziców, nauczycieli i pracowników) badania ankietowego samopoczucia w szkole. Stres to problem priorytetowy, jaki wybraliśmy spośród zdiagnozowanych. Nad jego rozwiązaniem będziemy intensywnie pracować.

 


 

Działania w roku 2022/2023

w wtorek, 04, październik 2022 19:44.

Podsumowanie działań szkolnych w I okresie nauki 2022/2023:

Działania w klasach 1-3:

 • przeprowadzenie zajęć pt. "Dzień Jabłka"- warsztaty wizualizacyjno-plastyczne;
 • przeprowadzenie zajęć pt. "Jak należy dbać o zdrowie zimą"- w klasach 1 i 2 grupa świetlicowa;
 • przeprowadzenie zajęć pt. "Wiem, co jem" - uczniowie rozwiązywali krzyżówki tematyczne, quizy, oglądali filmiki edukacyjne o zdrowym odżywianiu itp. zajęcia przeprowadzono w klasach 1 i 2 świetlica;
 • międzyświetlicowy turniej pt. "Dbam o zdrowie"- konkursy o tematyce ogólnorozwojowej i prozdrowotnej;
 • przeprowadzenie zajęć pt. "Aktywnie zdrowo i sportowo";
 • międzyświetlicowy test wiedzy o tematyce zdrowego odżywienia;
 • ponadto uczniowie wychodzili na spacery, mieli zajęcia ruchowe na świeżym powietrzu oraz systematyczne poranne zajęcia gimnastyczne;
 • przeprowadzone zostały zajęcia dotyczące dbania o zdrowie podczas zmieniającej się pory roku (dostosowanie odpowiedniego ubioru do pory roku oraz odpowiedniego odżywiania się);
 • lekcja otwarta temat "Zdrowie w głowie"- zajęcia dotyczące zdrowia psychicznego prowadzone przez B. Czajkowską-Ziębę

Działania biblioteki promujące zdrowie:

1.."Dzień spadającego liścia"-promocja aktywnego spędzania czasu na świeżym powietrzu połączone z obserwacją zmian zachodzących w przyrodzie

2"Czytanie dla pokoju"- zwrócenie uwagi na zdrowie psychiczne i pomoc psychologiczno-pedagogiczna w czasach zagrożeń wojną.

3.Udział w Ogólnopolskiej akcji czytelniczej – „Czytaj z sercem"

- propagowanie zdrowego stylu życia jako jednej z form przeciwdziałania chorobom układu sercowo-naczyniowego

- dzięki akcji u naszych uczniów wzrośnie poczucie odpowiedzialności za własne zdrowie, a także wrażliwość na cierpienie innych.

4.Uroczystość Pasowania na Czytelników - klasy 1

Przedstawienie „Rzepka" na podstawie wiersza J. Tuwima w wykonaniu uczniów klasy 4.

- współdziałanie w zespole, promocja zdrowia i aktywności ruchowej, estetyki i aktywności twórczej oraz poprawnej mowy i logicznego myślenia.

- zainteresowaniem pięknem przyrody a także zachęcenie do zabaw na świeży

Pozostałe działania:

Klasa 6 B bierze udział w programie „Junior-Edu-Żywienie" (JEŻ). Nasza szkoła została wylosowana do badań naukowych, które odbyły się we wrześniu.
Organizatorzy informują, że opracowywane są materiały edukacyjne dla nauczycieli do edukacji żywieniowej, więc wkrótce uczestniczyć będę w szkoleniach.

Klasy ósme miały godziny z wychowawcą na temat:

Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego - dlaczego to ważny dzień ?

Tydzień profilaktyki chorób zakaźnych.

Większość naszych klas 4-8 dalej realizuje program :" Recepta na dobre życie"

W nowy roku szkolny wkroczyliśmy z dwoma dużymi projektami ogólnopolskimi:

1.Akcja Czytelnicza „Czytamy z Sercem"

Nasza szkoła przystąpiła do udziału w Ogólnopolskiej Akcji Czytelniczej „Czytamy z Sercem". Jest to bezpłatna inicjatywa czytelnicza i edukacyjna, organizowana w ramach obchodów dwóch świąt odbywających się 29 września – Ogólnopolskiego Dnia Głośnego Czytania oraz Światowego Dnia Serca.

Główne cele akcji to: promocja literatury i czytelnictwa, poszerzanie wiedzy uczestników na temat serca – budowy tego organu, jego funkcjonowania, chorób i symbolik, rozwijanie w uczestnikach akcji wrażliwości na cierpienie i potrzeby osób chorych, propagowanie zdrowego stylu życia jako jednej z form przeciwdziałania chorobom układu sercowo-naczyniowego.

2.Nasza szkoła bierze również udział w :
Programie badawczo-wdrożeniowy edukacji żywieniowej uczniów klas I-VI szkół podstawowych. Akronim: Junior-Edu-Żywienie (JEŻ)"

finansowanym ze środków Ministra Edukacji i Nauki

Celem ogólnopolskiego projektu jest podniesienie świadomości żywieniowej, a w konsekwencji poprawę sposobu odżywiania poprzez zmianę nawyków żywieniowych dzieci i młodzieży.

Działania w roku 2021/2022

w poniedziałek, 31, styczeń 2022 10:50.

   W dniach 26 i 27 kwietnia rodzice, opiekunowie i nauczyciele naszych uczniów maja możliwość wzięcia udziału w spotkaniach ze specjalistami dotyczącymi depresji dzieci i młodzieży. Dostępne są linki do superwizji, na których można porozmawiać z lekarzem psychiatrą. Nauczyciele otrzymali również specjalne scenariusze zajęć dotyczących tej problematyki.

SUPERWIZJE
1. 26.04
17:00 - 18:30
us02web.zoom.us/j/86261904210...
18:30 - 20:00
us02web.zoom.us/j/88054415987...

2. 27.04
17:00 - 18:30
us02web.zoom.us/j/86596082956...
18:30 - 20:00
us02web.zoom.us/j/81500485459..

Nasza szkoła cały czas walczy o nowy Certyfikat w ramach Szkół Promujących Zdrowie. W związku z tym  w naszej placówce odbyło się wiele akcji, szkoleń, warsztatów i innych inicjatyw związanych z tym tematem:

1.Spotkania edukacyjno-informacyjne i ankiety dla uczniów  w ramach "Przystanek Sempre. Wsparcie psychologiczne dla młodzieży", realizowanego przez Fundację Sempre a Frente.
    Uczniowie naszej szkoły    Marzec-kwiecień 2022

2.Warsztaty i ankieta dla rodziców
TEMAT: Jak rozwiązywać problemy i konflikty z dziećmi - temperament, emocje, języki miłości.
    Wszyscy rodzice    Styczeń- luty 2022

3.Szkolenia dla rodziców w formie webinarów  w ramach kampanii : „ Dobrze, że jesteś”
-„ Nastolatki wysoko wrażliwe”
-„Profilaktyka depresji z perspektywy specjalistów”
-„Trudności życiowe nastolatków”
-„Efektywna komunikacja ukierunkowana na budowanie poczucia własnej wartości dziecka”
-„Radzenie sobie ze stresem”
-„Odporność psychiczna, jak nauczyć dziecko dbać o siebie w trudnych sytuacjach”.
    Wszyscy rodzice    Marzec- kwiecień 2022

4.Szkolenia dla nauczycieli w formie webinarów w ramach kampanii: „ Dobrze, że jesteś”:
-„Efektywna komunikacja, ukierunkowana na budowanie poczucia własnej wartości ucznia”
-„ Odporność psychiczna ucznia”
-„W jaki sposób stosować motywująca informację zwrotną oraz komunikat typu Ja?”
-„ Radzenie sobie ze stresem”
-„Co zrobić w sytuacji, kiedy podejrzewamy, że to co przeżywa uczeń to depresja? Rozmowa                  z pedagogiem, psychiatrą, prawnikiem.”
Nauczyciele    Marzec-kwiecień 2022

5.Szkolenia dla nauczycieli naszej szkoły w ramach programu EduAkcja:
- „ Dobrostan nauczyciela,o trudnościach, potrzebach i dbaniu o siebie”- z profesorem Markiem Kaczmarzykiem
-„ Motywacja i inspiracja. Najważniejsze narzędzia nauczyciela”  z profesorem Jackiem Pyżalskim.
Nauczyciele Październik 2021- kwiecień 2022

6.Cykl szkoleń dla rodziców i nauczycieli: „Jak rozmawiać z dzieckiem o wojnie”
Luty-marzec 2022

7.Zebrania z rodzicami, na których zwrócono uwagę na obecnie największe problemy wśród dzieci:
-cyberprzemoc wśród młodzieży- efekt problemów nauki zdalnej
-jak rozmawiać i przekazywać informacje o wojnie i związanych  z nią konsekwencjach ( nowi uczniowie z Ukrainy w naszej szkole).
-konieczność organizacji jak największej ilości spotkań integracyjnych
-podsumowanie pracy w ramach projektu „ Szkoły promującej zdrowie”
kwiecień 2022

8.Szkolenia dla nauczycieli w ramach kampanii: „ Dobrze, że jesteś”:
-Co mówią wyniki badań o kondycji psychicznej młodzieży
- Rodzaje i przyczyny depresji, objawy na poziomie zachowań, emocji i poznania, emocje i sposoby radzenia sobie, gdzie szukać pomocy?
- Samobójstwa: predykatory, jak zapobiegać, gdzie szukać pomocy,komunikacja wspierająca,współpraca      z rodzicami
- Cyberprzemoc z punktu widzenia psychologii
- Nawyk, zły wzór, uzależnienie? Jak i dlaczego tracimy kontrolę nad nowymi technologiami?
Październik-grudzień 2021

9.Szkolenia dla rodziców w ramach kampanii: „ Dobrze, że jesteś”:
-Co mówią wyniki badań o kondycji psychicznej młodzieży
- Nawyk, zły wzór, uzależnienie? Jak i dlaczego tracimy kontrolę nad nowymi technologiami?
- W jaki sposób budować dobrą relację z dzieckiem, aby przeciwdziałać problemowi depresji?
- Jak zadbać o profilaktykę depresji i samobójstw?
- Czym jest higiena cyfrowa i w jaki sposób właściwie o nią zadbać?
- Jak odróżnić „chandrę” czy też „dołek” od depresji jako choroby?
- Jakie są czynniki ryzyka depresji u dorastających?
- Jakie są uwarunkowania samobójcze, na które warto zwrócić uwagę?
- Co robić w sytuacji, kiedy podejrzewamy, że to co przeżywa uczeń / dziecko to depresja?
Październik- grudzień 2021


10. Na Edukacji dla bezpieczeństwa realizowane są tematy związane z pierwszą pomocą, ćwiczymy pozycję boczną bezpieczną, na fantomach resuscytację krążeniowo - oddechową.
W klasach czwartych na przyrodzie, zrealizowano tematy:
Zasady zdrowego stylu życia - dzieci robiły piramidy aktywności fizycznej i zdrowego żywienia.
Niebezpieczne sytuacje w naszym otoczeniu i domu - zasady postępowania;
Co to jest uzależnienie? - jak przeciwdziałać różnym uzależnieniom. Asertywność.
Dla większości klas:
19.10.2021 Moje bezpieczeństwo w szkole – ankieta,
12.10.2021 Zagrożenia w sieci - seria "Owce w sieci"
08.02.2022 Bezpieczne ferie zimowe - zagrożenia dla dzieci

11.Warsztaty Uniwersytetu Dziecięcego UNIKIDS- cykl spotkań i lekcji na temat zdrowego stylu życia.

12.Tydzień budowania relacji:

PIERWSZY DZIEŃ 6.12. DZIEŃ OBDAROWYWANIA
Zadanie dla Ciebie: Obdaruj czymś wybraną osobę:
- drobiazgiem,
- dobrym słowem itp.
- Jak się czujesz, gdy obdarowujesz i jesteś obdarowany?

DRUGI DZIEŃ 7.12. DZIEŃ DOBREGO SŁOWA
Zadanie dla Ciebie: Powiedz jak najwięcej ilości osób coś miłego.

- Jak się czujesz, gdy słyszysz dobre słowo i gdy komuś mówisz dobre słowo?

TRZECI DZIEŃ 8.12. DZIEŃ WDZIĘCZNOŚCI
Zadanie dla ciebie : Znajdź osoby, którym podziękujesz za pracę w szkole, np. karteczka, kwiatek, serduszko itp.

-Jak się czujesz, gdy dziękujesz komuś?

CZWARTY DZIEŃ 9.12. DZIEŃ DOBRYCH MANIER
Zadania dla ciebie :
Zastosuj zasady savoir vivre, aby wszyscy widzieli, że jesteś kulturalny!
Bądź uprzejmy wobec każdego!
Dziękuj,!
Bądź miły!

PIATY DZIEŃ 10.12. DZIEŃ  NOWEJ SZANSY
Zadania dla ciebie :
1. Nawiąż relację (zapoznaj się, porozmawiaj!)z koleżanką/kolegą z którym nigdy nie rozmawiałeś!
2. Pogódź się z osobą, z którą jesteś w konflikcie!
3. Uśmiechaj się do każdego!

13.W naszej szkole realizowany jest projekt „To pamiętają najstarsi członkowie mojej rodziny", którego celem jest budowanie więzi rodzinnych, integracja społeczności szkolnej i rozbudzanie zainteresowania historią swoich przodków.
Styczeń-maj 2022

14.Uczniowie klasy 1 d oraz 2 d pod opieką p. Anny Nastaj, p. Ewy Janiszewskiej i p. Anny Paprockiej odwiedzili Centrum Aktywnej Edukacji. Warsztaty „W Wielkanocnym klimacie" były strzałem w dziesiątkę. Przede wszystkim miały charakter integracyjny. Dzieci wykonały prawdziwe dzieła sztuki - przestrzenne pisanki z wykorzystaniem różnych materiałów florystycznych i motywów wielkanocnych. Każdy mógł samodzielnie ozdobić torbę na prezent. Ogromne emocje wywarły warsztaty kulinarne, gdzie piekły        i ozdabiały pyszne mazurki. Zajęcia terenowe dostarczyły wiedzy na temat dawnych zabaw wielkanocnych. Dzieci szukały również wiosny i zagrały w grę strategiczną, wspaniale bawiąc się na świeżym powietrzu.
kwiecień 2022

15. 26 marca uczniowie naszej szkoły ze Szkolnego Koła Caritas aktywnie uczestniczyli                  w Ogólnopolskiej Akcji organizowanej przez CARITAS „Tak, pomagam!".

16.Nasza szkoła została organizatorem Lubelskiego Projektu Edukacyjnego "Nie jestem sam - pomagam", kierowanego do uczniów klas 1-8. Projekt ma zasięg wojewódzki, otrzymał honorowe patronaty Prezydenta Miasta Lublin oraz Lubelskiego Kuratorium Oświaty.
cały rok szkolny 2021/2022

17.Na zajęciach z wychowawca uczniowie klas 7-8 zostali zapoznani z problematyką choroby nowotworowej- czerniaka.
wrzesień- październik 2021

18.Cykl wykładów dla młodzieży, nauczycieli oraz rodziców z zakresu profilaktyki cyberprzemocy, bezpiecznego korzystania z technologii cyfrowych.
wrzesień 2021

19.Ankieta dla rodziców: „Czynniki chroniące i czynniki ryzyka w środowisku uczniów SP nr 16               w Lublinie.”
wrzesień 2021

20.Zajęcia cykliczne realizowane na lekcjach wychowania fizycznego przybliżające uczniom tematykę stresu i jego wpływu na organizm oraz uczące sposobów radzenia sobie ze stresem, w tym technik relaksacyjnych. Rozładowanie napięcia i przejawów przemocy fizycznej i psychicznej ( również cyberprzemocy w świecie wirtualnym) poprzez rywalizację sportową, w ramach rozgrywek między klasowych w różnych dyscyplinach sportowych.
cały rok szkolny 2021/2022

I.  W dniach 24 i 25 stycznia rodzice naszych uczniów zostali poinformowani na zebraniach z rodzicami o staraniach naszej szkoły w ramach projektu przedłużenia Certyfikatu Szkoły Promującej Zdrowie. Jako problem priorytetowy wybraliśmy: wysoki poziom przeciążenia emocjonalnego uczniów (stresu), spowodowany nauczaniem zdalnym, odizolowaniem i pandemią.

Uzasadnienie wyboru problemu: Problem priorytetowy został wybrany na podstawie przeprowadzonej diagnozy wśród uczniów, nauczycieli, rodziców i pracowników szkoły. Problem ten był zgłaszany przez ponad 60% ankietowanych. Dobre samopoczucie, zdrowie oraz funkcjonowanie bez przeciążenia emocjonalnego w atmosferze komfortu i bezpieczeństwa jest dla nas wszystkich niezwykle istotne, dlatego chcemy tworzyć przyjazną przestrzeń sprzyjającą rozwojowi i umożliwiającą samorealizację każdemu członkowi naszej zróżnicowanej wiekowo społeczności szkolnej. Przestrzeń, w której będziemy w stanie obniżać poziom pojawiającego się nieuchronnie stresu wynikającego z dynamiki pandemii, problemów nauczania zdalnego i izolacji procesów edukacyjnych i wychowawczych. Pragniemy dać wsparcie uczniom oraz pracownikom szkoły i kontynuować dobre tradycje w Szkole Podstawowej nr 16.
Głównym celem naszych działań będzie :
Obniżenie poziomu napięcia emocjonalnego uczniów , spowodowanego nauczaniem zdalnym, odizolowaniem i pandemią dla budowania dobrych relacji, poczucia bezpieczeństwa oraz wszechstronnego, harmonijnego rozwoju ucznia. W związku z tym, szkoła realizuje i ma w planach wiele zadań, które pomogą w osiągnięciu wyżej wymienionych celów.

 II.  W ramach starań szkoły o nowy Certyfikat Szkoły Promującej Zdrowie serdecznie zapraszamy wszystkich rodziców na Warsztaty , które odbędą się: w godzinach 18.00 -19.30

 • 1. czwartek 27.01. oraz
 • 2. 10.02.2022 r. (do uzgodnienia z rodzicami na spotkaniu, czy będzie to jeden termin, czy dwa, bo temat jest na kilka dobrych godzin).

TEMAT: Jak rozwiązywać problemy i konflikty z dziećmi - temperament, emocje, języki miłości.

III.  Nasza Biblioteka prowadzi w ramach działań promujących zdrowie:

1. Promowanie czytelnictwa jako jednej z form zdrowego spędzania wolnego czasu i uzyskiwania równowagi psychicznej:
-propagowanie wartościowej książki poprzez wystawkę "Czytam sobie",
-wyrabianie nawyku korzystania z czytelni biblioteki jako miejsca zdobywania i poszerzania wiedzy w ciszy i spokoju,
-kształtowanie poczucia, że pobyt w bibliotece to czas spędzony bez stresu,
2. Działalność artystyczna o tematyce prozdrowotnej:
-udział w konkursach czytelniczych i plastycznych o tematyce prozdrowotnej.
-gazetki w holu szkoły: „Światowy Dzień Ptaków", „Światowy Dzień Żywności", „O świat dbamy pszczołom pomagamy".
3. Umieszczenie prezentacji na stronie biblioteki „Bezpieczne ferie".

IV. Nasza szkoła w ramach projektu: Szkoły Promującej Zdrowie organizuje warsztaty dla uczniów, którzy potrzebują wsparcia w formie zajęć specjalistycznych:

- rozwijających kompetencje emocjonalno- społeczne (problemy w relacjach, problemy z zachowaniem, trudności rodzinne, zachowania agresywne, depresyjne, lęki itp.

- korekcyjno- kompensacyjnych.

Działania w roku 2020/2021

w wtorek, 29, czerwiec 2021 09:08.

Zachęcamy do zapoznania się z wykazem działań podjętych w roku szkolnym 2020/2021 związanych z programem Szkoła Promująca Zdrowie:

Bieżące projekty

w wtorek, 24, listopad 2020 22:49.

  Klasy młodsze naszej szkoły realizowały projekt "Dobrze Jemy ze Szkołą na Widelcu" - odpowiedzialna była Pani Kasia Bączek. W trakcie realizacji jest akcja "Jemy zdrowo i kolorowo"  - odpowiedzialna Daria Modecka. Klasy starsze zaczynają projekt "Recepta na dobre życie", którego celem jest uświadomienie uczniom, jak ważne są w naszym życiu wartości.

Podsumowanie projektu

w niedziela, 09, luty 2020 16:01.

Projekt "Profilaktyka nadwagi i otyłości" realizowany przez Stowarzyszenie „Klub XXI wieku" – koordynator szkolny Anna Kwiatek, wicedyrektor.

Realizacja programu od czerwca 2019 r. do lutego 2020 r.

Uczestniczyli:

5 c - 23 uczniów (p. K. Barcicka)

5d - 14 uczniów (p. J. Szcześniak)

6b - 28 uczniów (p. I. Celińska)

5a - 27 uczniów (P. K. Sawczuk)

6a - 8 uczniów (p. E. Waniowska)

6d - 20 uczniów (p. K. Sowa)

5g - 24 uczniów (p. K. Pajdosz)

5e - 20 uczniów (p. P. Szymczak)

6c - 19 uczniów (p. E. Mielecka)

Łącznie - 9 klas i 183 uczniów

Uczniowie uczestniczyli w badaniach wstępnych oraz 5 godzinach zajęć dydaktycznych i sportowych wg harmonogramu:

Czerwiec/ wrzesień – 1 godzina badań wstępnych

Październik – 1 godzina zajęć z dietetykiem

Listopad – 1 godzina zajęć ze specjalistą aktywności fizycznej

Grudzień – 1 godzina zajęć z dietetykiem

Październik- 1 godzina zajęć z edukatorem żywienia

Styczeń – godzina zajęć z psychologiem

Luty – 1 godzina zajęć ze specjalistą aktywności fizycznej

Uczniowie otrzymali zestawy do ćwiczeń (piłka do ćwiczeń z pompką, mata, skakanka) oraz broszury żywieniowe.

Szkoła otrzymała certyfikat uczestnictwa w projekcie „Profilaktyka nadwagi i otyłości" realizowanym przez Stowarzyszenie „Klub XXI wieku".