Skład Szkolnego Zespołu Roboczego SBO

 SBO3

SBO

Konkurs Rozwój samorządności uczniowskiej w Lublinie - Szkolne Budżety Obywatelskie – druga edycja realizowany jest w ramach inicjatywy bilateralnej "Młodzież dla Miasta, Miasto dla Młodzieży – projekty i inicjatywy angażujące i włączające lokalne społeczności", finansowanej ze środków Funduszy EOG i Funduszy Norweskich.

Skład Szkolnego Zespołu Roboczego SBO    

LOGO
Karolina Wolanin - Przewodnicząca zespołu – reprezentantka uczniów
Jakub Skrzypek - Przewodniczący SU - reprezentant uczniów
Alicja Wiak- reprezentantka uczniów
Arkadiusz Pękalski -reprezentant uczniów
Kamila Sawczuk - Opiekun SU - reprezentantka grona pedagogicznego
Katarzyna Skrzypek - reprezentantka rodziców,
Jarosław Kasperek - Kierownik gospodarczy - reprezentant kadry niepedagogicznej

Jolanta Gandecka - Koordynator projektu - reprezentantka kadry zarządzającej