DZIAŁALNOŚĆ SBO W ROKU 2022-2023

Zgłoszone projekty

Wyniki głosowania 

Uzasadnienie dla Projektów, które nie uzyskały akceptacji

 

SBO3

 

Nasza Szkoła  bierze udział w II Edycji Szkolnego Budżetu Obywatelskiego w roku szkolnym 2022/20023

Przedstawiciele Szkolnego Zespołu Roboczego biorą czynny udział w warsztatach SBO – zobacz to:

https://lublin.eu/mieszkancy/partycypacja/szkolny-budzet-obywatelski/aktualnosci-/sbo-czas-start,17,4942,1.html

https://www.facebook.com/LublinisYOUth/posts/pfbid0VzxsqbC6vwZroUccVvurhxftpxWzL2Mj7RrCitGTQ6xR7cHEct6nELDqUDc23CFBl

https://vm.tiktok.com/ZMFeTaPyo/?fbclid=IwAR2zgwb7W7MFxhJ6NB5OxtIzeQNzWbxVUTQK9st8G_zrtg1f09fNX-5vZQU

Tak postrzegamy SBO

S- Społeczność Szkolna                                 Spontaniczni

B – Buduje                                                         Budujący

O- Otaczającą nas przestrzeń                      Odpowiedziani

Nasze motto: Wybierz zdrowy styl życia. Aktywne przerwy.

                                                                            Koordynator Projektu – Jolanta Gandecka

                                                                            Przewodnicząca Zespołu – Karolina Wolanin

Regulamin SBO w Szkole Podstawowej nr 16 im. Fryderyka Chopina  w Lublinie

Kontynuując rozpoczęty w poprzednim roku szkolnym 2021/2022  projekt pt.  WYBIERZ ZDROWY STYL ŻYCIA. AKTYWNE PRZERWY NA PATIO opracowano regulamin opisujący  działania w  roku szkolnym  2022/2023 po przyznaniu środków w ramach SBO.

1.Na realizację projektu w roku szkolnym 2022/2023 w ramach SBO przyznana kwota to 4000 zł

2. Zespól roboczy w składzie:

 Karolina Wolanin - Przewodnicząca zespołu – reprezentantka uczniów

Jakub Skrzypek -  Przewodniczący SU -   reprezentant uczniów

Arkadiusz Pękalski -reprezentant uczniów

Kamila Sawczuk - Opiekun SU - reprezentantka grona pedagogicznego

 Katarzyna Skrzypek - reprezentantka rodziców,

Jarosław Kasperek - Kierownik gospodarczy - reprezentant administracji Szkoły

Jolanta Gandecka -  Koordynator projektu -  reprezentantka kadry zarządzającej

będzie realizował zadania, które doprowadzą do  realizacji naszego projektu:

WYBIERZ ZDROWY STYL ŻYCIA AKTYWNE PRZERWY NA PATIO.

3. Zorganizowanie kampanii informacyjnej SBO do 19 października 2022r

4 . Przekazanie wychowawcom klas informacji:

  1. wyjaśnienie czym jest SBO
  2. informacji o możliwości zgłaszania pomysłów, które będą powiązane z celem adaptacji Patio na aktywne przerwy do 24 października  2022r.

5. Sposób zgłaszania pomysłów i wyboru projektu przez głosowanie :

a- Zgłaszane projekty tematycznie powinny odnosić się do  naszego celu: WYBIERZ ZDROWY STYL ŻYCIA AKTYWNE PRZERWY NA PATIO;

b -  Każda klasa jako zespół może zgłaszać pomysły do nauczyciela wychowawcy;

c - Indywidualne pomysły zgłaszamy do członków zespołu SBO w czasie ich dyżuru na holu głównym;

d- Zgłoszone pomysły podlegają ocenie przez głosowanie w poszczególnych klasach;

e- Głosowanie odbywa się przez jawne głosowanie,  przez podniesienie ręki;

f- Projekty z poszczególnych klas z największą liczba głosów  przekazywane są  do członków zespołu, którzy dokonują oceny, czy projekty spełniają wymogi regulaminu.

Realizacja pkt 5 do 10 listopada 2022r.

6. Wybór projektu.

a- Jeśli przedstawione projekty spełniły wymogi regulaminu, wybieramy  i prezentujemy  projekt  z największym poparciem  przez radiowęzeł szkolny;

b- Wybrany projekt zapisujemy w postaci wniosku;

c- Wybrany projekt prezentowany jest Radzie Rodziców i Radzie Pedagogicznej                           z prośbą o wyrażenie  swojej opinii; 

 d - Na tablicy informacyjnej eksponujemy wybrany projekt (możliwe wyrażenie swojej dodatkowej akceptacji  przez złożenie podpisu pod projektem);

e – Zespól przygotowuje uzasadnienie  dla odrzuconych projektów i przekazuje pomysłodawcom.

Realizacja pk6  do 18 listopada 2022r.

7.  Poinformowanie społeczności szkolnej o  działaniach zmierzających do zrealizowania wybranego projektu.

a- Wyszukanie odpowiedniego zgodnie z wnioskiem artykułu do 21 listopada 2022r.;

b- Dokonanie  zakupu z zastosowaniem wszystkich obowiązujących procedur  do 20 grudnia 2022r.   

c- Przygotowanie patio do użytkowania przez uczniów do maja 2023r.                               

 d- Uroczyste otwarcie patio – czerwiec 2023r.