Rada Rodziców

 

Uchwałą Rady Rodziców z dn. 10.06.2021 r. składka na Radę Rodziców w roku szkolnym 2021/2022 wynosi:

Na I dziecko: 50 zł (składka na rok szkolny)

II dziecko: 40 zł, III dziecko – 20 zł, IV dziecko i więcej – 10 zł

Składka na Fundusz Świetlicy dla dziecka korzystającego z opieki świetlicowej – 40 zł na cały rok szkolny od jednego dziecka

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 16 im. Fryderyka Chopina w Lublinie zwraca się z prośbą do Rodziców  uczniów naszej Szkoły o dobrowolne wpłaty  (darowizny) 

na Radę Rodziców.

Odbiorca: Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 16 im. Fryderyka Chopina w Lublinie, ul. Poturzyńska 2, 20-853 Lublin

Bank PKO BP SA Oddział w Lublinie

34 1020 3150 0000 3402 0120 1011

Tytuł wpłaty: Darowizna - imię i nazwisko dziecka oraz klasa; (opłata za cały rok)

Darowizna (świetlica) – 40, 00 zł, imię i nazwisko dziecka oraz klasa  (opłata za cały rok - dzieci, które uczęszczają do świetlicy szkolnej)

Kwota i tytuł wpłaty został ustalony przez Radę Rodziców. W tytule wpłaty proszę wpisać imię i nazwisko dziecka oraz klasę.

DOBROWOLNE UBEZPIECZENIE UCZNIÓW SP16

Uprzejmie prosimy o zapoznanie się ze szczegółami dobrowolnego ubezpieczenia uczniów w roku szkolnym 2020/2021

Ubezpieczenie dzieci i młodzieży od następstw nieszczęśliwych wypadków w 2020/2021

 

Prezydium Rady Rodziców

Szkoły Podstawowej nr 16 im. Fryderyka Chopina 

 w Lublinie

rok szkolny 2020/2021

1.      Adam Pietras – Przewodniczący

2.      Alicja Napiórkowska – Zastępca przewodniczącego

3.      Grzegorz Molenda – Skarbnik

4.      Katarzyna Wojtyła – Sekretarz

5.      Małgorzata Milanowska-Kowalska

6.      Katarzyna Olkiewicz

7.      Magdalena Pękala

8.      Katarzyna Tomalka

9.      Arkadiusz Pękalski

10.   Katarzyna Smarz

11.   Jan Sałek

12.   Eliza Massalska-Piłat

13.   Marlena Wojciechowska

14.   Marcin Halczuk

15.   Anna Błaszczak

16.   Weronika Wojdat-Bil

17.   Michał Dacka

18.   Elżbieta Pastuszak

19.   Joanna Rutkowska

20.   Joanna Niezbecka-Zając

21.   Małgorzata Pożoga

22.   Anna Niedziela

23.   Marta Oniszczuk-Kruk

24.   Michał Starobrat

25.   Łukasz Walkiewicz

26.   Konrad Borzęcki

27.   Maria Krysa

28.   Karolina Małys

29.   Małgorzata Graczyk

30.   Joanna Łosiewicz

31.   Małgorzata Tulej

32.   Urszula Olejnik

33.   Urszula Gaca

34.   Wioletta Grabowska

35.   Monika Włoch

36.   Elżbieta Turska

37.   Paweł Buczkowski

38.   Marcin Snuzik

39.   Ewelina Pejcho-Klimek

40.   Monika Bylina

41.   Beata Murzacz