Wykaz szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Miasto Lublin

Nazwa szkoły / link do strony rekrutacji

Adres Szkoły

Telefon do szkoły

Adres strony www

I Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica

al. Racławickie 26

81 441-14-60

www.1lo.lublin.pl

II Liceum Ogólnokształcące im. Hetmana Jana Zamoyskiego

ul. Ogrodowa 16

81 532-17-32

www.2lo.lublin.pl

III Liceum Ogólnokształcące im. Unii Lubelskiej

Plac Wolności 4

81 532-09-47

www.3lo.lublin.pl

IV Liceum Ogólnokształcące im. Stefanii Sempołowskiej

ul. Szkolna 4

81 747-78-17

www.4lo.lublin.pl

V Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie

ul. Lipowa 7

81 532-19-27

www.5lo.lublin.pl

VI Liceum Ogólnokształcące im. Hugona Kołłątaja

ul. Adama Mickiewicza 36

81 744-07-37

www.6lo.lublin.pl

VII Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej w Zespole Szkół nr 11

ul. Farbiarska 8

81 532-65-12

www.7lo.lublin.pl

VIII Liceum Ogólnokształcące im. Zofii Nałkowskiej

ul. Słowicza 5

81 744-06-23

www.lo8.lublin.pl

IX Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika

ul. Andrzeja Struga 6

81 525-54-35

www.9lo.lublin.pl

XIV Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 im. Zbigniewa Herberta

ul. Radzyńska 5

81 741-37-03

www.14lo.lublin.pl

XVIII Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2

ul. Przyjaźni 12

81 746-25-11

www.zsonr2.republika.pl

XIX Liceum Ogólnokształcące im. M. i J. Kuncewiczów w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 5

ul. Rzeckiego 10

81 525-70-12

www.xixlo.lublin.pl

XX Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 4 im. Orląt Lwowskich

ul. K. Tumidajskiego 6a

81 747-70-03

www.zso4lublin.pl

XXIII Liceum Ogólnokształcące im. Nauczycieli Tajnego Nauczania

ul. Józefa Poniatowskiego 5

81 533-58-16

www.23lo.lublin.pl

XXVII Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół nr 10

ul. Biedronki 13

81 527-67-33

www.27lo.lublin.pl

Lubelskie Centrum Edukacji Zawodowej im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego

ul. Magnoliowa 8

81 747-03-78

www.lcez.lublin.pl

Państwowe Szkoły Budownictwa i Geodezji im. Hieronima Łopacińskiego

al. Racławickie 5

81 533-88-31

www.psb.lublin.pl

Zespół Szkół Budowlanych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego

ul. Słowicza 3

81 444-27-00

www.zsb.lublin.pl

Zespół Szkół Chemicznych i Przemysłu Spożywczego im. Gen. Franciszka Kleeberga

al. Racławickie 7a

81 442-19-20

www.kleeberg.lublin.pl

Zespół Szkół Ekonomicznych im. A. i J. Vetterów

ul. Bernardyńska 14

81 532-53-13

www.zse.lublin.pl

Zespół Szkół Elektronicznych im. Obrońców Lublina 1939 roku

ul. Wojciechowska 38

81 525-66-91

www.zsel.lublin.pl

Zespół Szkół Energetycznych im. prof. Kazimierza Drewnowskiego

ul. Długa 6

81 744-24-22

www.zsen.lublin.pl

Zespół Szkół nr 1 im. Władysława Grabskiego

ul. Podwale 11

81 532-24-12

www.zs1.lublin.pl

Zespół Szkół nr 5 im. Jana Pawła II

ul. Elsnera 5

81 740-46-01

www.zs5.lublin.pl

Zespół Szkół nr 6

ul. Diamentowa 2

81 744-17-52

www.zs6.lublin.pl

Zespół Szkół Odzieżowo-Włókienniczych im. Władysława Stanisława Reymonta

ul. Spokojna 10

81 532-41-16

www.zsow.lublin.pl

Zespół Szkół Samochodowych im. Stanisława Syroczyńskiego

al. Jana Długosza 10a

81 533-00-55

www.zss.lublin.pl

Zespół Szkół Transportowo-Komunikacyjnych im. Tadeusza Kościuszki

ul. Zemborzycka 82

81 744-09-51

www.zstk.edu.pl

Centrum Kształcenia Ustawicznego nr 1 im. Eugeniusza Kwiatkowskiego

ul. Krochmalna 29

81 532-74-95

www.ckunr1.lublin.pl

Centrum Kształcenia Ustawicznego nr 2

ul. Pogodna 52

81 744-15-39,

81 744-02-27

www.cku2.pdg.pl

Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy nr 1

al. Spółdzielczości Pracy 65

81 747-66-68

www.sosw1.lublin.eu

Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych im. prof. Zofii Sękowskiej

ul. L. Hirszfelda 6 (LO)

ul. Wyścigowa 31 (Technikum, ZSZ)

81 747-14-23

81 532-29-44

www.soswlublin.pl/hirszfelda

www.soswlublin.pl/wyscigowa

Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Niesłyszącej i Słabo Słyszącej im. Jana Pawła II

ul. L. Herc 4 81 744-19-13 www.sosw.lublin.pl

1368521650 logo pnwm dopisek pion rgb

epodreczniki

logoEMB