Rekrutacja do publicznych szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2022/2023

W związku ze zbliżającym się procesem rekrutacji do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych i przygotowaniem uczniów do podjęcia decyzji związanej z wyborem dalszej drogi kształcenia chcielibyśmy Państwa powiadomić, że dokładne informacje dotyczące oferty edukacyjnej dostępne są:
• na stronach internetowych szkół, które wymienione są w wykazie szkół
i placówek na stronie:
https://portal.edu.lublin.eu/jst/lublin/szkoly.aspx

• na stronie Kuratorium Oświaty w Lublinie:
https://www.kuratorium.lublin.pl/informator.php

Dokładne informacje dotyczące rekrutacji znajdziecie Państwo:
• na stronie Miasta Lublin:
https://lublin.eu/mieszkancy/edukacja/aktualnosci/rekrutacja-do-szkol-ponadpodstawowych-na-rok-szkolny-20222023,612,1082,1.html

• w Rozporządzeniu MEN w sprawie rekrutacji:
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190001737

Informacje o terminach postępowania rekrutacyjnego znajdują się:
• na stronie Kuratorium Oświaty w Lublinie:
https://www.kuratorium.lublin.pl/?akc=akt&op=szcz&id=11731