Oddziały Mistrzostwa Sportowego

   Oddziały Mistrzostwa Sportowego w Szkole Podstawowej nr 16 w Lublinie zostały otwarte 1 września 2019 roku. Klasy powstały w wyniku porozumienia Miasta Lublin, Klubu Sportowego Motor Lublin oraz oczywiście naszej Szkoły. Do tego przyczyniło się również zaangażowanie wielu osób a przede wszystkim Pani Dyrektor Ewy Barszcz, Pana Prezydenta Mariusza Banacha, Prezesa Akademii Roberta Chmury oraz Prezesa Motoru Lublin Leszka Bartnickiego.

   Nabór do klas, który trwał od początku 2019 roku, cieszył się dużym zainteresowaniem, a w dwudniowych testach wzięło udział 120 chłopców.

Powstały następujące 4 oddziały:

Klasa 5 s - 23 zawodników - wychowawcą jest p. Dagmara Polijańska, trenerem Jarosław Grajper, a trenerem wspomagającym Michał Łuczak.

Klasa 6 s - 20 zawodników - wychowawcą jest p. Mateusz Wójcik, trenerem Robert Rogala, a trenerem wspomagającym Daniel Koczon.

Klasa 7 s - 17 zawodników - wychowawcą jest p. Katarzyna Dejnek, trenerem Rafał Wej, a trenerem wspomagającym Kamil Witkowski.

Klasa 8 s - 22 zawodników - wychowawcą jest p. Magdalena Ostrokulska, a trenerem Tomasz Złomańczuk.

   Zajęcia z bramkarzami prowadzi trener Karol Kurzępa, a za zajęcia z motoryki odpowiedzialny jest trener Paweł Woliński. Nad wszystkimi klasami pieczę sprawuje dodatkowo Kierownik sekcji sportowej Tomasz Złomańczuk. Chłopcy w ramach funkcjonowania klas OMS mają zapewnione 16 godzin zajęć sportowych, w trakcie których przede wszystkim doskonalą umiejętności piłkarskie, do tego basen, zajęcia koordynacji ruchowej, sprawności ogólnej, zajęcia z wiedzy o piłce nożnej, trening bramkarski. Zajęcia odbywają się w obiektach szkolnych przy Szkole Podstawowej nr 16 oraz w obiektach klubowych Motoru Lublin przy ulicy Rusałka.