Wykaz numerów wewnętrznych centrali telefonicznej

Numer wewnętrzny

Imię i nazwisko pracownika 

Pełniona funkcja w szkole

110

Elżbieta Torc-Tylec

Intendednt (obiady) 

111

Marcin Chęciński

Ochrona

Waldemar Raczkowski

113

Pokój nauczycielski

 

114

 

Anna Witkowska

 

Wicedyrektorzy

 

Anna Sochal

Anna Kwiatek

115

Piotr Wójcik

Kierownik gospodarczy

Inspektor BHP

116

Katedra wychowania fizycznego

117

Magdalena Warda

Kierownik obiektów sportowych

118

Liliana Kurębska

Kadry

119

Małgorzata Kowalska

Księgowość

120

Alicja Kubacka

Pedagog

126

Anna Osemlak

121

Basen

122

Anna Pieczykolan

Sekretariat

123

Biblioteka

124

Sekretariat i faks

125

Lidia Boczkowska

Gabinet lekarski

192

Piotr Smalira

Informatyk

195

Trenerzy

196

Katedra wychowania fizycznego (nowy budynek)

197

Portiernia (nowy budynek)

199

Barbara Warda

Doradca metodyczny dla Dyrektorów

Jeżeli linia pierwsza (81 7415992) jest zajęta to automatycznie zostaje wybrana linia druga (81 4438530).