Pani mgr Ewa Barszcz pełniła z wielkim zaangażowaniem funkcję wicedyrektora od 1 września 1999r. do końca lipca 2015r. Dnia 1 listopada 2015r. objęła stanowisko Dyrektora Gimnazjum, a 1 września 2017r. stała się Dyrektorem Szkoły Podstawowej nr 16 im. F. Chopina.

[b]mgr Ewa Barszcz - Dyrektor Szkoły[/b]mgr Ewa Barszcz - Dyrektor Szkoły

   Funkcję wicedyrektorów sprawują Panie mgr Anna Kwiatek, mgr Anna Sochal oraz mgr Anna Witkowska (odpowiedzialna za nauczanie wczesnoszkolne). Wspierają Dyrektora we wszystkich działaniach na rzecz Szkoły Podstawowej nr 16 im. Fryderyka Chopina w Lublinie.

Dyżury Wicedyrektorów w roku szkolnym 2018/2019

Dzień tygodnia 730 - 1230 930 - 1430 1130 - 1640
Poniedziałek p. Anna Kwiatek p. Anna Sochal p. Anna Witkowska
Wtorek p. Anna Witkowska p. Anna Sochal p. Anna Kwiatek
Środa p. Anna Sochal p. Anna Kwiatek p. Anna Witkowska
Czwartek p. Anna Kwiatek p. Anna Sochal p. Anna Witkowska
Piątek

p. Anna Kwiatek lub p. Anna Witkowska - zamiennie

p. Anna Sochal

 

[b]Pani mgr Anna Kwiatek jest wicedyrektorem od 1 stycznia 2015r.[/b]Pani mgr Anna Kwiatek jest wicedyrektorem od 1 stycznia 2015r.

 [b]Pani mgr Anna Sochal jest wicedyrektorem od 1 września 2016r.[/b]Pani mgr Anna Sochal jest wicedyrektorem od 1 września 2016r.

[b]Pani mgr Anna Witkowska jest wicedyrektorem od 1 września 2018r.[/b]Pani mgr Anna Witkowska jest wicedyrektorem od 1 września 2018r.

[b]Pani mgr Jolanta Gandecka jest kierownikiem świetlicy od 1 września 2018r.[/b]Pani mgr Jolanta Gandecka jest kierownikiem świetlicy od 1 września 2018r. 

  Pani mgr Barbara Warda stanowisko Dyrektora Gimnazjum nr 16 objęła z dniem 1 września 1999r. Zorganizowała nowoczesną Szkołę, stworzyła jak najlepsze warunki do nauki i pracy oraz Szkołę przyjazną uczniom. Zapewniła bardzo wysoki poziom kształcenia. Od sierpnia 2015r. przeszła na wcześniejszą emeryturę.

  Od 1 września 2015r. Pani Barbara Warda realizuje zadania doradcy metodycznego dla kadry kierowniczej szkół oraz nauczycieli wiedzy o społeczeństwie.

[b]Pani Dyrektor mgr Barbara Warda.[/b]Pani Dyrektor mgr Barbara Warda.

 [b]Pani mgr Krystyna Mułenko była wicedyrektorem w latach 2000 - 2014[/b]Pani mgr Krystyna Mułenko była wicedyrektorem w latach 2000 - 2014