W roku szkolnym 2019/2020 do Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 16 im. F. Chopina w Lublinie należą:

Lp. Imię i nazwisko nauczyciela nuaczany przedmiot
1 mgr Ewa Barszcz - dyrektor matematyka
2 mgr Anna Kwiatek – wicedyrektor technika
3 mgr Anna Sochal – wicedyrektor język niemiecki
4 mgr Anna Witkowska – wicedyrektor edukacja wczesnoszkolna, informatyka
5 mgr Jolanta Gandecka – kierownik świetlicy
wychowanie do życia w rodzinie, wychowawca świetlicy
6 mgr Tomasz Złomańczuk- kierownik sekcji sportowej wychowanie fizyczne
7 mgr Karolina Barcicka język angielski
8 mgr Jacek Barcicki język angielski
9 mgr Tomasz Barczyk religia
10 mgr Katarzyna Bączek edukacja wczesnoszkolna
11 mgr Konrad Błach wychowanie fizyczne
12 mgr Marta Bocian nauczyciel bibliotekarz,
13 mgr Monika Bosek edukacja wczesnoszkolna
14 mgr Renata Buczak wychowawca świetlicy
15 mgr Anna Celińska język polski
16 mgr Agnieszka Chęć edukacja wczesnoszkolna
17 mgr Zofia Ciechocińska-Miećko zajęcia szachowe
18 mgr Bogusława Czajkowska-Zięba wychowawca świetlicy
19 mgr Paulina Dawidek edukacja wczesnoszkolna
20 mgr Katarzyna Dejnek  język niemiecki, wychowawca świetlicy
21 mgr Katarzyna Dmoch wychowanie fizyczne
22 mgr Edyta Drąg pedagog szkolny
23 mgr Zofia Dubas historia, wiedza o społeczeństwie
24 mgr Magdalena Dyjak język angielski
25 mgr Karolina Filipczak-Sulima muzyka
26 mgr Jolanta Gajda język angielski
27 mgr Waldemar Głąb historia, wiedza o społeczeństwie
28 mgr Jarosław Grajper trener
29 mgr inż. Krzysztof Gralewski wychowanie fizyczne
30 mgr Iwona Greguła – Fit wychowanie fizyczne
31 mgr Małgorzata Gruszka wychowawca świetlicy
32 mgr Ewa Janiszewska edukacja wczesnoszkolna
33 ks. mgr Sławomir Jargiełło religia
34 mgr Elżbieta Jędruszczak fizyka, wychowawca świetlicy
35 mgr Anna Kais technia, informatyka
36 mgr Małgorzata Kopacz edukacja wczesnoszkolna
37 mgrAlicja Kubacka pedagog szkolny, doradca zawodowy
38 mgr Irena Lenartowicz matematyka
39 mgr Renata Lesińska nauczyciel bibliotekarz
40 mgr Renata Leszko religia, nauczyciel bibliotekarz
41 mgr Katarzyna Lewicka edukacja wczesnoszkolna
42 mgr Aleksandra Lipińska matematyka
43 mgr Marcin Litwińczuk wychowanie fizyczne
44 mgr Agata Łobodzińska język angielski
45 mgr Grażyna Majkut matematyka
46 mgr Monika Marek edukacja wczesnoszkolna
47 mgr Katarzyna Mazurek wychowawca świetlicy
48 mgr Elżbieta Mielecka język polski
49 mgr Anna Mirosław religia
50 mgr Daria Modecka edukacja wczesnoszkolna
51 mgr Agnieszka Mróz-Aftyka wychowawca świetlicy
52 mgr Anna Nastaj edukacja wczesnoszkolna
53 mgr Monika Nowak wychowawca świetlicy
54 mgr Zdzisław Ohar dyrygent chóru La Musica
55 mgr Anna Osemlak pedagog szkolny
56 mgr Magdalena Ostrokulska język polski
57 mgr Wioletta Oszajca plastyka
58 mgr Karol Pajdosz wychowanie fizyczne
59 mgr Anna Paprocka wychowawca świetlicy
60 mgr Agnieszka Partyka matematyka
61 mgr Edyta Perduta chemia, wychowawca świetlicy
62 mgr Anna Podolska wychowawca świetlicy
63 mgr Agata Poręba język polski
64 mgr Dagmara Polijańska język angielski
65 mgr Agnieszka Piwińska biologia
66 mgr Barbara Radomska – Kaspruk geografia, wychowawca świetlicy
67 mgr Mirosława Radowiecka etyka
68 mgr Robert Rogala trener
69 mgr Anna Rudnicka wychowawca świetlicy
70 mgr Agnieszka Sadowska edukacja wczesnoszkolna
71 mgr Anna Sagan edukacja wczesnoszkolna
72 mgr Izabela Sałuch edukacja wczesnoszkolna
73 mgr Urszula Sawa religia
74 mgr Kamila Sawczuk język angielski
75 mgr Iwona Smolińska wychowanie fizyczne
76 mgr Katarzyna Sowa matematyka
77 mgr Edyta Sternik edukacja wczesnoszkolna
78 mgr Joanna Szcześniak język polski
79 mgr Elżbieta Szewczuk muzyka
80 mgr Przemysław Szymczak wychowanie fizyczne
81 mgr Małgorzata Talarowska edukacja wczesnoszkolna
82 mgr Iwona Targońska edukacja wczesnoszkolna
83 mgr Irena Tomczyk informatyka
84 mgr Elżbieta Waniowska geografia
85 mgr Katarzyna Waryszak wychowawca świetlicy
86 mgr Aneta Wawryszczuk język polski
87 mgr Rafał Wej trener
88 mgr Rafał Włosek wychowanie fizyczne
89 mgr Bożena Wojnicka język angielski
90 ks. mgr Piotr Wojtysiak religia
91 mgr Diana Wolska wychowawca świetlicy
92 mgr Maria Wolska wychowawca świetlicy
93 mgr Mateusz Wójcik technika, informatyka
94 mgr Kalina Zyga-Wójcik edukacja wczesnoszkolna
95 mgr Tomasz Żaba historia, wiedza o społeczeństwie