DYŻURY PEDAGOGÓW W CZASIE NAUCZANIA ZDALNEGO

 

 

Edyta Drąg

tel.604309205

Anna Osemlak

tel.503989173

 

Poniedziałek

dyżur w szkole 

w godzinach 10.30 - 14.30

 

dyżur tel. 8.00 - 13.00

Wtorek dyżur tel. 10.00 – 14.00 dyżur tel. 8.00 – 12.00
Środa dyżur tel. 9.00 – 13.00 dyżur tel. 11.00 - 15.00

 

Czwartek

dyżur tel. 7.30 – 12.00

dyżur w szkole

w godzinach 11.00 -15.00

Piątek dyżur tel. 11.00 - 15.00 dyżur tel. 8.00 – 11.00

 

 

 Godziny pracy pedagogów w roku szk. 2020/2021

Dzień tygodnia Osemlak Anna

         Drąg Edyta

Kubacka Alicja
(doradca zawodowy)

Poniedziałek

800 - 1200

1130 - 1615

wdż 7 f - 1410 - 1455

830- 1100

Wtorek 800 - 1200

1200 - 1645

wdż 7 c - 1410 - 1455

----------------

Środa

1200 - 1600

745 - 1300

wdż  7 a - 745 - 830

wdż  7 b - 835 - 920

1200-1530

Czwartek 1200 - 1600

745 - 1300

wdż  7 d - 745 - 830

------------
Piątek 800 - 1200

1100 - 1500

 wdż  7 e- 1500 - 1545

-------------

 

Działania pedagogów szkolnych są ukierunkowane na udzielanie wsparcia młodzieży, ich rodzicom i opiekunom, jak również wychowawcom i nauczycielom, którzy pracują w naszej szkole.

Wspieramy uczniów:

  • w radzeniu sobie z wymaganiami edukacyjnymi;
  • w rozumieniu procesów dorastania;
  • w dokonywaniu zdrowych wyborów dotyczących życia codziennego;
  • w radzeniu sobie z zagrożeniami współczesności.

Pomagamy rodzicom w wychowaniu zdrowych i szczęśliwych dzieci poprzez organizowanie spotkań podejmujących problematykę profilaktyki domowej, potrzeb okresu dorastania, reagowania w zagrożeniu bezpieczeństwa dziecka.

Prowadzimy indywidualnie spotkania z rodzicami a także kierujemy rodziców do różnych form pomocy psychologicznej, medycznej, prawnej - jeśli jest taka potrzeba.

Podejmujemy interwencje wychowawcze i profilaktyczne w sytuacji:

  • gdy uczeń łamie normy i zasady społecznego zachowania;
  • agresji i przemocy rówieśniczej.

 

Słuchamy, wyjaśniamy, odpowiadamy na pytania. Staramy się by nasza szkoła była bezpieczna i przyjazna.

Szkolny doradca zawodowy

            Wybór dalszego kierunku kształcenia, zaplanowanie dalszej edukacji zawodowej jest dla większości młodych ludzi trudnym zadaniem. Wielu nie ma pewności, w jakim kierunku zawodowym chciałoby dalej się kształcić.

Często dokonują przypadkowych wyborów, skutkujących w przyszłości brakiem satysfakcji zawodowej.

Szkolny doradca zawodowy pomaga uczniom w poznaniu oferty edukacyjnej szkół ponadgimnazjalnych oraz określeniu:

  • predyspozycji zawodowych;
  • zainteresowań;
  • ograniczeń zawodowych w przypadku długotrwałej choroby.

Uczeń, wspólnie ze szkolnym doradcą zawodowym może zaplanować swoją ponadgimnazjalną edukację zawodową.