GODZINY PRACY SPECJALISTÓW

i DORADCY ZAWODOWEGO 

w roku szk. 2022/2023

 

Dzień

tygodnia

Edyta Drąg

pedagog

Małgorzata Barycka

psycholog

Iwona Wiatrowska

pedagog specjalny

Alicja Kubacka

doradca zawodowy

Poniedziałek

10.00– 16.30

14.10-14.55 wdż kl. 7a

14.55–15.45 wdż kl. 6s

8.00- 14.00 9.00 - 13.00 8.30 - 11.30

Wtorek

8.00 – 12.00

  12.15 – 16.15  

Środa

8.15– 13.00

9.30-10.15 wdż kl. 6c

  8.00 – 12.00 11.00 - 14.00

Czwartek

10.30 – 16.00

14.10-14.55 wdż kl. 6d

14.55–15.45 wdż kl. 6b

11.30 – 16.30 8.00 - 12.00  

Piątek

10.45 – 13.45

10.00 – 16.00

 

8.00 – 12.00

 

 

Działania pedagogów szkolnych są ukierunkowane na udzielanie wsparcia młodzieży, ich rodzicom i opiekunom, jak również wychowawcom i nauczycielom, którzy pracują w naszej szkole.

Wspieramy uczniów:

  • w radzeniu sobie z wymaganiami edukacyjnymi;
  • w rozumieniu procesów dorastania;
  • w dokonywaniu zdrowych wyborów dotyczących życia codziennego;
  • w radzeniu sobie z zagrożeniami współczesności.

Pomagamy rodzicom w wychowaniu zdrowych i szczęśliwych dzieci poprzez organizowanie spotkań podejmujących problematykę profilaktyki domowej, potrzeb okresu dorastania, reagowania w zagrożeniu bezpieczeństwa dziecka.

Prowadzimy indywidualnie spotkania z rodzicami a także kierujemy rodziców do różnych form pomocy psychologicznej, medycznej, prawnej - jeśli jest taka potrzeba.

Podejmujemy interwencje wychowawcze i profilaktyczne w sytuacji:

  • gdy uczeń łamie normy i zasady społecznego zachowania;
  • agresji i przemocy rówieśniczej.

 

Słuchamy, wyjaśniamy, odpowiadamy na pytania. Staramy się by nasza szkoła była bezpieczna i przyjazna.

Szkolny doradca zawodowy

            Wybór dalszego kierunku kształcenia, zaplanowanie dalszej edukacji zawodowej jest dla większości młodych ludzi trudnym zadaniem. Wielu nie ma pewności, w jakim kierunku zawodowym chciałoby dalej się kształcić.

Często dokonują przypadkowych wyborów, skutkujących w przyszłości brakiem satysfakcji zawodowej.

Szkolny doradca zawodowy pomaga uczniom w poznaniu oferty edukacyjnej szkół ponadgimnazjalnych oraz określeniu:

  • predyspozycji zawodowych;
  • zainteresowań;
  • ograniczeń zawodowych w przypadku długotrwałej choroby.

Uczeń, wspólnie ze szkolnym doradcą zawodowym może zaplanować swoją ponadgimnazjalną edukację zawodową.