Wykaz wychowawstw w roku szkolnym 2021/2022

 Klasa  Nazwisko i imię wychowawcy
Klasy pierwsze
I A mgr Anna Sagan
I B mgr Daria Modecka-Nakonieczna
I C mgr Monika Czubak
I D mgr Anna Nastaj
I E mgr Agnieszka Sadowska
I F mgr Katarzyna Lewicka
Klasy drugie
II A mgr Monika Bosek
II B mgr Izabela Sałuch
II C mgr Paulina Skałecka
II D mgr Ewa Janiszewska
II E mgr Małgorzata Talarowska
Klasy trzecie
III A mgr Kalina Zyga - Wójcik
III B mgr Edyta Sternik
III C mgr Iwona Targońska
III D mgr Małgorzata Kopacz
III E mgr Agnieszka Chęć
III F mgr Aleksandra Wawruch
Klasy czwarte
IV A mgr Anna Żurawska-Guz
IV B mgr Marta Harasim
IV C mgr Katarzyna Dmoch
IV D mgr Jacek Barcicki
IV E mgr Katarzyna Bączek
IV F dr Tomasz Żaba
IV S mgr Dorota Ścibak
Klasy piąte
V A mgr  Bożena Wojnicka
V B mgr Joanna Cegłowska
V C mgr Agnieszka Partyka
V D dr Agata Poręba
V S mgr Magdalena Peh
Klasa szósta
VI A mgr Krzysztof Gralewski
Klasy siódme
VII A mgr Kamila Sawczuk
VII B mgr Irena Lenartowicz
VII C mgr Karolina Barcicka
VII D mgr Joanna Szcześniak 
VII E mgr Przemysław Szymczak
VII F mgr Zofia Dubas
VII G mgr Karol Pajdosz
VII S mgr Dagmara Polijańska
Klasy ósme
VIII A mgr Elżbieta Waniowska  
VIII B mgr Anna Celińska 
VIII C mgr Elżbieta Mielecka  
VIII D mgr Katarzyna Sowa
VIII E mgr Jolanta Gajda  
VIII F mgr Anna Kais
VIII S mgr Mateusz Wójcik
Razem wszystkich klas: 45