Wykaz wychowawstw w roku szkolnym 2019/2020

 Klasa

 Nazwisko i imię wychowawcy

Klasy pierwsze
I A mgr Kalina Zyga-Wójcik
I B mgr Edyta Sternik 
I C mgr Iwona Targońska
I D mgr Małgorzata Kopacz
I E mgr Agnieszka Chęć
I F mgr Monika Marek
Klasy drugie
II A mgr Małgorzata Talarowska
II B mgr Anna Nastaj
II C mgr Agnieszka Zygmunt
II D mgr Katarzyna Lewicka
II E mgr Katarzyna Bączek
II F mgr Anna Sagan
Klasy trzecie
III A mgr Ewa Janiszewska
III B mgr Paulina Dawidek
III C mgr Monika Bosek
III D mgr Izabela Sałuch
Klasa czwarta
IV A mgr Krzysztof Gralewski
Klasy piąte
V A mgr Kamila Sawczuk
V B mgr Irena Lenartowicz
V C mgr Karolina Barcicka
V D mgr Joanna Szcześniak 
V E mgr Przemysław Szymczak
V F mgr Zofia Dubas
V G mgr Karol Pajdosz
V S mgr Dagmara Polijańska
Klasy szóste
VI A mgr Elżbieta Waniowska
VI B mgr Anna Celińska
VI C mgr Elżbieta Mielecka
VI D mgr Katarzyna Sowa
VI E mgr Jolanta Gajda
VI F mgr Anna Kais
VI S mgr Mateusz Wójcik
Klasa siódme
VII A mgr Aleksandra Lipińska
VII B mgr Jacek Barcicki
VII S mgr Katarzyna Dejnek-Szczygieł
Klasy ósme
VIII A mgr Agata Łobodzińska
VIII B mgr Elżbieta Jędruszczak
VIII S mgr Magdalena Ostrokulska
Razem wszystkich klas: 38