HARMONOGRAM ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH W I OKRESIE ROKU SZKOLNEGO 2018/2019

JĘZYKI OBCE

Przedmiot Nazwisko i imię nauczyciela dzień zajęć

godzina zajęć

rodzaj zajęć sala
JĘZYK ANGIELSKI Karolina Barcicka piątek 1320 – 1405 dyżur- konsultacje 118
Beata Duda

poniedziałek

czwartek

1500- 1545

1410-1455

zajęcia wyrównawcze dla klasy III j

dyżur- konsultacje

105

PO

Jolanta Gajda 

poniedziałek

środa

745-830

930-1015

koło zainteresowań klasa VIII c

koło zainteresowań klasa V e

108

107

Agata Łobodzińska czwartek 1500- 1545 dyżur- konsultacje 3
Dagmara Polijańska

środa

środa

835-920

1500- 1545

zajęcia wyrównawcze

koło zainteresowań klasa VII c

107

115

Elżbieta Pomorska

środa

piątek

1215 – 1300

1320 – 1405

dyżur- konsultacje

dyżur- konsultacje

K

29

Kamila Sawczuk

czwartek

czwartek

930-1015

1215-1300

zajęcia dodatkowe klasy III Gim.

koło zainteresowań klasa IV

K

D6

Dorota Sochaczewska wtorek 1455-1540 dyżur- konsultacje 3
Michał Szewczyk poniedziałek 1020-1105 dyżur- konsultacje 101
Bożena Wojnicka

wtorek

czwartek

1020-1105

1215-1300

zajęcia wyrównawcze kl. VIII

koło zainteresowań

PO

PO

JĘZYK NIEMIECKI Katarzyna Dejnek-Szczygieł

poniedziałek

środa

745-830

1410-1455

zajęcia wyrównawcze

dyżur - konsultacje

115

115

Katarzyna Kozłowska 

czwartek

1450- 1535 koło zainteresowań 115
Anna Sochal środa 745-830

zajęcia wyrównawcze kl. VIII

118
Monika Nowak  poniedziałek 1410-1455

dyżur – konsultacje

3
JĘZYK FRANCUSKI

Anna Podolska

wtorek

745-830

dyżur - konsultacje

118