Drodzy Słuchacze!

Muzyka stanowi bardzo ważną część ludzkiego życia. Przynosi ukojenie, wprowadza w dobry nastrój, czasami niepokoi, zmusza do refleksji. Dzisiaj chcę mówić o Fryderyku Chopinie – kompozytorze, pianiście, artyście, który podbijając paryskie salony pozostał Polakiem.

Sercem Polak...

Plakat jednego z międzynarodowych konkursów chopinowskich przedstawiał pochylone nad polną drogą wierzby płaczące. Wybierzmy sie kiedyś, drodzy Słuchacze, w takie miejsce. Te wierzby naprawdę grają muzykę Chopina. Ślady polskości wyraźnie odnajdujemy w cyklu polonezów, w obu koncertach fortepianowych. W scherzu h-moll op.20 zacytował polska kolędę Lulajże, Jezuniu. W jego mazurkach odnajdujemy wielki wpływ polskiego folkloru. Przeżycia i niepokój o losy ojczyzny związane z wybuchem powstania listopadowego w 1830 r. zaowocowały cyklem etiud opatrzonych liczbą opusową 10.  Najbardziej oddającą stan ducha kompozytora jest etiuda nr 12 c-moll, zwana Rewolucyjną.

Cyprian Kamil Norwid mówił:

Polska od zenitu wszechdoskonałości dziejów wzięta tęczą zachwytów.

Te słowa świadczą o mistycznym postrzeganiu muzyki Chopina. Miała w sobie coś niezwykłego, poruszała serce i dodawała otuchy, wyzwalała w ludziach najlepsze emocje. Łączyła emigrację poczuciem wspólnoty narodowej, pozwalała być dumnym z tego, że są dziećmi jednej ojczyzny – Polski. Czyż w chwilach zwątpienia takie uczucia nie są najważniejsze?

Talentem świata obywatel...

Wielu wybitnych kompozytorów zachwyca się muzyką Fryderyka Chopina. Odnajdują w niej fenomen zarówno kompozytorski, wykonawczy, jak i pedagogiczny. Robert Schuman, niemiecki kompozytor i publicysta muzyczny światowego formatu, tak napisał o jego muzyce:

...Chopin zagrał...zaśpiewał na fortepianie najpiękniejsze swe pieśni... Nic w przyrodzie nie było zdolne przypomnieć tych dźwięków, chyba w ciszy nocnej smutna nuta słowika...

Czyż nie zgodzicie się, Drodzy Słuchacze, iż wobec kunsztu zawartego w cyklu polonezów, przygasa wcześniejsza literatura muzyczna polonezów kompozytorów całego świata?

Chopin zdobył uznanie Francuzów. Po dwóch latach od jego debiutu pianistycznego w Paryżu czasopismo Gazette Musicale przedstawiło dwóch największych pianistów: Fryderyka Chopina i Franciszka Liszta. Zdobycie międzynarodowej sławy w tak krótkim czasie, musiało świadczyć o niespotykanym talenncie Polaka.

Działalność kompozytorska i pedagogiczna Fryderyka Chopina miała olbrzymi wpływ na światową pianistykę. To on wprowadził do muzyki pojęcie tempo rubato. Jego niedoścignione etiudy łączą w idealny sposób cele metodyczno-dydaktyczne z najgłębszym uduchowieniem poezji i ekspresji.

Igor Pasieczny