Werdykt XIX Szkolnego Projektu Krasomówczego

Joanna Szcześniak w 06 styczeń 2019. Opublikowane w Aktualności

  Poziom klas czwartych, piątych oraz klasa szósta

W tej edycji przyznawane są wyłącznie równorzędne tytuły Mistrzów Krasomówstwa.

Mistrzowie Krasomówstwa

1. Otylia Polak klasa IV A
2. Damian Pylak klasa IV D
3. Szymon Skrobas klasa IV G
4. Weronika Pałkowska klasa V B
5. Martyna Pietras klasa V E
6. Gabriela Furtak klasa V F
7. Marta Janota klasa IV B

Nagroda Specjalna Młodzieżowej Komisji została przyznana Otylii Polak. 

Poziom klas VII, VIII i III

W tej edycji przyznawane są wyłącznie równorzędne tytuły Mistrzów Krasomówstwa.

Mistrzowie Krasomówstwa

1. Agata Hotloś klasa 3 A
2. Aleksandra Mucha klasa 3 C
3. Aleksandra Stasiak klasa 8 E
4. Paweł Jasiński klasa 8 C
5. Agata Kowalczyk klasa 3 I
6. Jadwiga Kasprzak klasa 8 D
7. Jakub Węgrzyn klasa 3 J

Nagroda Specjalna Młodzieżowej Komisji została przyznana Jakubowi Węgrzynowi.

Uzasadnienie dokonanych wyborów oraz skład komisji oceniającej w linku poniżej.

Uzasadnienie dokonanych wyborów

Poziom - klasy młodsze:

Wystąpienia uczniów, którym przyznano tytuły Mistrzów Krasomówstwa, wyróżniały się bardzo ciekawym, często wyjątkowo osobistym ujęciem realizowanego tematu, dużą ekspresją i wyrazem artystycznym.

Poziom - klasy starsze:

Komisja jednogłośnie przyznała tytuły Mistrzów Krasomówstwa, podkreślając interesującą realizację tematów, celowy i trafny dobór środków retorycznych, w dużej mierze pamięciowe opanowanie wygłaszanych tekstów, a także wielką swobodę oraz wyraz artystyczny wystąpień.

Członkowie Komisji:
1. Krystyna Mułenko- przewodnicząca komisji
nauczycielka Szkoły Podstawowej nr 16 im. F. Chopina w Lublinie
2. Anna Maliszewska-Pokrzywa
nauczycielka II LO im. H. Jana Zamoyskiego w Lublinie
3. Renata Lesińska
Nauczycielka Szkoły Podstawowej nr 16 im. F. Chopina w Lublinie
4. Renata Leszko
Nauczycielka Szkoły Podstawowej nr 16 im. F. Chopina w Lublinie
5. Oliwier Orlik
Uczeń II LO im. Hetmana Jana Zamoyskiego
6. Bartłomiej Słotwiński
Uczeń II LO im. Hetmana Jana Zamoyskiego