Komunikat Dyrektora Szkoły w sprawie zdalnego nauczania w klasach IV-VIII

Anna Witkowska w 24 październik 2020. Opublikowane w Aktualności

Komunikat
Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 16
im. Fryderyka Chopina w Lublinie
z dnia 24 października 2020 r.
w sprawie zdalnego nauczania w klasach IV – VIII
w Szkole Podstawowej nr 16 im. Fryderyka Chopina w Lublinie
w okresie od 26 października 2020 r. do 8 listopada 2020 r.

1. Realizacja programów nauczania z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość odbywać się będzie za pomocą Platformy Microsoft Office 365 – aplikacja Microsoft Teams w czasie rzeczywistym przez 30 min. Nauczyciel będzie dostępny jeszcze 15 min po zakończeniu zajęć.
2. Uczniowie logują się na przydzielone indywidualne konta na Platformie Microsoft Office 365 – aplikacja Microsoft Teams.
3. Kolejne lekcje zaczynać się będą o godzinie wskazanej w planie lekcji.
4. W przypadku nieobecności nauczyciela w rozkładzie zajęć pojawi się informacja o zastępstwie lub redukcji lekcji.
5. Eliminacje szkolne konkursów przedmiotowych przełożone są na terminy późniejsze – nowy terminarz konkursów pojawi się w zakładce konkursy przedmiotowe na stronie szkoły. Eliminacje drugiego etapu także zostaną przełożone na terminy późniejsze wskazane przez Lubelskiego Kuratora Oświaty.
6. Zajęcia dla oddziałów klas I – III odbywają się stacjonarnie w szkole według ustalonego planu.
7. Szkoła organizuje opiekę świetlicową zgodnie z tygodniowym planem zajęć tylko dla uczniów klas I - III.
8. Z obiadów w szkole mogą korzystać tylko uczniowie oddziałów I - III.


Z poważaniem
Dyrektor Szkoły
Ewa Barszcz